• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

“Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru”

Projektu līdzfinansē ES Kohēzijas fonds

Projekta īstenošanas laiks: 2017-2021

Projekta īstenotājs: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Projekta sadarbības partneris: Valsts zinātniskais institūts, atvasināta publiska persona “Nacionālais botāniskais dārzs” (sadarbības līgums Nr. 1-20/131)

Projekta mērķis: attīstīt valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, ka arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus

Darbība 3.2. Vides izglītības un informācijas centrs Nacionālajā botāniskajā dārzā 

Darbības kopējās izmaksas: 2 002 666, 10 EUR (Kohēzijas fonda daļa 1 824 500 EUR)

Darbības paredzamie rezultāti: uzbūvēts un aprīkots Nacionālā botāniskā dārzā Vides informācijas un izglītības centrs, nodrošināta cilvēku informēšana, izglītošana un iesaiste, attīstot to vides apziņu

Izsludināti pirmie iepirkumi