• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Jumara

Ģints: Mieži
Sekcija (šķirņu grupa): Mieži
Suga: Hordeum vulgare
Šķirne: 'Jumara'
Selekcionārs: Linda Legzdiņa u.c.
Selekcijas vieta: Priekuļi
Selekcijas-introdukcijas gads: 2010
Selekcionāra tiesību turētājs: Agroresursu un ekonomikas institūts
Šķirnes apraksts:

Vasaras divkanšu mieži

Selekcionāri: Linda Legzdiņa, Maija Gaiķe, Vita Gaiķe, Indra Ločmele

 

 Šķirne atlasīta no krustojuma kombinācijas Baronesse/L-2380 (Ww7291/Dina), kas izdarīta 1996. gadā.


Morfoloģiskais raksturojums:
Augi vidēji gari.
Samērā augsts produktīvās cerošanas koeficients.
Vārpas gatavībā noliecas.
Graudi plēkšņaini.


Saimnieciskais raksturojums:
Veģetācijas perioda garums – vidējs.
Samērā izturīga pret veldrēšanos.
Piemērota vidēji intensīvai audzēšanai.
Augsta un samērā stabila ražība.
Raža dažādos izmēģinājumos par 2-22% pārsniedz standartšķirņu ražu.
Raža Priekuļos vidēji 5.45 t ha-1.
1000 graudu masa un graudu tilpummasa pārsniedz standartšķirnes ‘Ansis’ rādītājus, proteīna un cietes saturs – līdzīgs ‘Ansim’.
Augsts ekstraktvielu iznākums (vidēji 79.6%) un proteīna saturs vairumā gadījumu atbilst alus miežu kvalitātes prasībām.
Graudi izmantojami galvenokārt lopbarībai, iespējami arī pozitīvi rezultāti alus ražošanā.
Piemērota integrētai audzēšanai konvencionālajā saimniekošanas sistēmā. 

Godalgas: -
Genofonda turētāji:

Agroresursu un ekonomikas institūts
Latvijas Kultūraugu gēnu banka 

Bibliogrāfija:

• LR Zemkopības ministrija. 2010. Apliecība Nr. 389 par selekcionāra tiesībām uz šķirni JUMARA.
• I.Beinaroviča, L. Legzdiņa „’Jumara’ potenciāls- pat 7.9 tonnas no hektāra”. Agrotops, 2012. gada aprīlis, 19.-22.lpp
• L.Legzdiņa, I.Beinaroviča, M.Gaiķe (2012) Vasaras miežu šķirnes ‘Jumara’ izveidošana un raksturojums. Zinātniski praktiskās konferences „Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija” RAKSTI, Jelgava, LLU, 23.-24.02.2012., 120.-125. lpp. 

Jumara
Jumara
Apraksta autors: Linda Legzdiņa

Slavas zāle tapusi projekta „Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās „Nacionālās selekcijas slavas zāles” izveide NBD Salaspilī” (Reģ. Nr. 1-08/259/2016) ietvaros. Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, īstenojot projektu aktivitāti “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”.

-Latvija 100-