• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola ratificēšanu

 LVAFA finansēts projekts „Izvērtējums par Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Nagojas Protokola[1] ratificēšanu”

Reģ. Nr. 1-08/168/2016

Mērķis: noteikt Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un taisnīgu un godīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas (turpmāk – Nagojas Protokols), ratificēšanas ietekmi un ratificēšanai nepieciešamo normatīvo regulējumu.

Sadarbības partneris: VARAM Dabas aizsardzības departaments

Realizācija:  no 2016.gada 1. jūlija līdz 2017.gada 30. aprīlim.

Projekta uzdevumi.

  1. Apzināt Nagojas Protokola aptvertās nozares un to raksturojošus rādītājus Latvijā (piemēram, lopkopība, augkopība, kosmētikas, biotehnoloģijas, farmācijas, veselības, pārtikas un dzērienu un augu aizsardzības bio-kontroles līdzekļu izstrādes nozares).

 

  1. Ņemot vērā Nagojas Protokola un Regulas 511/2014[2] prasības, kā arī Nagojas Protokola dalībvalstu pieredzi noteikt un pamatot:

2.1. nepieciešamās izmaiņas katras attiecīgās nozares normatīvajā regulējumā;

2.2. vispārējus, kopīgus normatīvos aktus, kas vajadzīgi, lai Latvijā ieviestu Nagojas Protokolu.

3. Izvērtēt Nagojas Protokola ratificēšanas ietekmi uz tā aptvertajām nozarēm un dabas aizsardzības jomu Latvijā.

4. Sagatavot rekomendācijas Nagojas Protokola efektīvai ieviešanai Latvijā (izvērtējot arī Protokola neratificēšanas variantu).

 

Projekta rezultāts: ekspertu rekomendācijas Nagojas Protokola ratificēšanai Latvijā, kas pamatotas ar pētījumu par aptvertajām nozarēm un normatīvā regulējuma izmaiņām.[1] Nagojas Protokols par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un taisnīgu un godīgu to ieguvumu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas.

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 511/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā.