• NBD profils Draugiem.lv
 • NBD profils Facebook
 • NBD profils Twitter
 • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Nacionālā botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai

Projekta īstenošanas laiks: 2013. – 2014.

Projekta finansētājs: Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekta īstenotājs: Nacionālais botāniskais dārzs

Projekta mērķis:
Veicināt NBD speciālistu kvalifikācijas celšanu un pieredzes apmaiņu ES botāniskajos dārzos biologiskās daudzveidības saglabāšanā, stratēģijas plānošanā, botānisko kolekciju uzturēšanā, izpētē un to izmantošanā zinātniskajā un vides izglītības darbā.

Projekta uzdevumi:

 1. Organizēt NBD speciālistu apmācības Royal Botanic Gardens, Kew, starptautiska līmeņa kursos:
  • Botanic Garden Management. An International Diploma Course (8nedēļas)
  • Botanic Garden Education. An International Diploma Course( 5 nedēļas)
 2. Izstrādāt un ieviest, par pamatu ņemot un apkopojot projektā iesaistīto specialistu (kvalifikdcijas celšanas kursu absolventu) jauniegūtās zināšanas un nodaļu vadošo speciālistu (projektā neiesaistīto) viedokļus, NBD darbībā novatīvas, laikmetīgas un mūsdienām atbilstošas attīstības stratēģijas – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kolekciju uzturēšanā, vides izglītibas darbā, zinātnē un pētniecībā.
 3. Projektā iesaistītiem speciālistiem (pēc kvalifikacijas celšanas kursiem) izstrādāt un veikt NBD attīstību veicinošas apmācības projektā neiesaistītiem darbiniekiem atbilstoši NBD vajadzībām iekšējās struktūrvienībās.
 4. Sadarbībā ar NBD Vides izglītības nodaļu, projektā iesaistītajiem speciālistiem (pēc kvalifikācijas kursu apmeklējuma) un biedrību “Vides gidu asociācija” izstrādāt un īstenot apmācību programmu “Brīvprātīgais darbs botāniskajā dārzā”.

 

LVAF