• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

Nacionālā botāniskā dārza personāla kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa starptautiskā praksē – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, botānisko kolekciju uzturēšanā, izpētē un to izmantošana un nozīme zinātniskajā un mūžizglītības darbā

Projekta īstenošanas laiks: 08. 2013. – 10.2014.

Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra, mūžizglītības programma Leonardo da Vinci

Projekta īstenotājs: Nacionālais botāniskais dārzs

Projekta mērķis:

Nacionālo botānisko dārzu tuvākajā nākotnē izveidot kā modernu, uz attīstību vērstu institūciju, kas izstrādā inovatīvus zinātniskos pētījumus, piedāvā un sniedz atbilstošus un kompetentus vides izglītības un citus pilnveides un sadarbības pasākumus un projetus, nodrošina atbalstu nacionālā līmenī vides izglītības, dabaszinību un dārzkopības jomā.

Projekta uzdevumi:

1. Izpētīt Eiropas botānisko dārzu un citu saistīto institūciju pieredzi, gūt prasmes, iemaņas un paaugstināt profesionālo kvalifikāsiju:

  • Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
  • Botānisko kolekciju uzturēšanā.
  • Botānisko kolekciju izpētē.
  • Botānisko koleciju izmantošanā formālās un neformālās vides izglītības iespējām.

2. Projekta dalībniekiem (pēc notikušajām praksēm) izstrādāt un veikt NBD attīstību veicinošas apmācības projektā neiesaistītajiem darbiniekiem, atbilstoši NBD vajadzībām iekšējās struktūrvienībās.

3. Izstrādāt un ieviest, par pamatu ņemot un apkopojot projektā iesaistīto jauniegūtās zināšanas un nodaļu vadošo speciālistu (projektā neiesaistīto) viedokļus, NBD darbā inovatīvas, laikmetīgas un mūsdienām atbilstošas attīstības stratēģijas – bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kolekciju uzturēšanā, vides izglītības darbā, zinātnē un pētniecībā.