• NBD profils Draugiem.lv
  • NBD profils Facebook
  • NBD profils Twitter
  • NBD barotne

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

APSTIPRINU

 

Nacionālā botāniskā dārza direktors 

      A.Svilāns

2008.gada 1.augustā

 

Nacionālā botāniskā dārza

APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

 

APMEKLĒTĀJU UZTURĒŠANĀS NBD TERITORIJĀ.

1) NBD un NBD oranžēriju ekspozīcijas apmeklētājiem atvērtas administrācijas noteiktajā laikā,

2) apmeklētāju un automašīnu uzturēšanās tiesības NBD teritorijā apliecina noteikta parauga biļete vai caurlaide. Biļetes jāiegādājas caurlaides telpā pēc noteiktā cenrāža. Caurlaides tiek izsniegtas un reģistrētas administrācijā vai pie dežuranta-kontroliera,

3) maksimālais braukšanas ātrums NBD teritorijā noteikts 30km/h,

4) automašīnas jānovieto apzīmētajā stāvvietā. Tiem apmeklētājiem, kas vēlas iegādāties augus darba dienās un sestdienās (aktīvās stādu tirdzniecības periodā), atļauta autotransporta izmantošana līdz atbilstošai struktūrvienībai. Izņēmumus nosaka NBD administrācija.

5) izbraucot no NBD teritorijas, dežurantam-kontrolierim jāuzrāda pavadzīme par iegādātajiem augiem un iegādātie augi, kā arī automašīnas bagāžas nodalījums un jāatdod attiecīgās struktūrvienības darbinieka parakstīta pircēja caurlaide.

6) fotografēšana un filmēšana atļauta nekomerciālos nolūkos, privātām vajadzībām. Uzņemtā materiāla komerciāla izmantošana pieļaujama tikai ar NBD administrācijas ikreizēju rakstisku atļauju.

 

NBD TERITORIJĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS:

1) ievākt augu materiālu,

2) lietot pārtikā NBD teritorijā augošo augu daļas,

3) atrasties apmeklētājiem slēgtajās teritorijās,

4) bojāt stādījumus un infrastruktūras objektus,

5) kurināt ugunskurus, peldēties, sauļoties, makšķerēt, staigāt un slidot pa ledu,

6) nesaskaņojot ar administrāciju, ievest augu materiālu (izņemot citās vietās iegādātos augus, un pirms iebraukšanas NBD teritorijā, uzrādot to iegādi apliecinošu dokumentu),

7) ievest teritorijā suņus un citus mājdzīvniekus (izņemot suņus –neredzīgo pavadoņus),

8) spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās,

9) lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot vietās, kur tas ir atļauts un iepriekš saskaņojot ar administrāciju,

10) nepiederošām personām atrasties NBD teritorijā ārpus NBD administrācijas noteiktā laika, kad NBD ekspozīcijas ir pieejamas apmeklētājiem,

11) ienākt NBD oranžēriju siltumnīcās ar augiem ( arī lapām, zariem, ziediem, u.c.),

12) trokšņot vai pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots,

13) veikt citas darbības, kuras aizliedz LR MK 2003.gada 22. jūlija noteikumi Nr.415 ”Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” un to labojumi.

NBD ADMINISTRĀCIJA ATGĀDINA:

1) ārpus NBD administrācijas noteiktā laika, kad NBD ekspozīcijas ir pieejamas apmeklētājiem, teritorija tiek pastiprināti apsargāta,

2) nelabvēlīgos laika apstākļos atrašanās NBD teritorijā ir pašu apmeklētāju risks un atbildība,

3) par apmeklētāju iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem NBD apmeklētāji atbild Salaspils novada sabiedriskās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā.