Atnāc – un būs tavā dārzā tas, kā nav kaimiņam!


Pirmais stādu gadatirgus – 25. aprīlī!

Pirmais stādu gadatirgus šogad notiks 25. aprīlī, tas būs īpašs,  jo  apmeklētājiem pirmo reizi apskatei būs pieejama arī jaunā oranžērija.

Gadu gaitā “Nacionālā botāniskā dārza” stādu gadatirgi kļuvuši jau par tradīciju un svarīgu notikumu dārzkopju dzīvē, vienkopus pulcējot gan tirgotājus, gan arī pircējus no visas Latvijas.

 

 

NBD speciālisti apgūst starptautisku pieredzi


Ar LVAF finansiālu atbalstu Nacionālajā botāniskajā dārzā 2013. – 2014. gadā realizēts projekts "Nacionālā botāniskā dārza speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa ES botāniskajos dārzos - NBD ilgtspējīgai attīstībai".

Jaunā oranžērija


Jaunās oranžērijas būvniecība noritēja projekta „Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex-situ infrastruktūras izveide” (3DP/3.4.3.0/11/IPIA/VARAM/001) ietvaros, kuru finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Būvdarbus veica SIA „EKOTEH BŪVE”. 

Jaunā oranžērija apmeklētājiem durvis vērs 2015. gada pavasarī, kad pēdējie augi tiks svinīgi pārnesti uz modernajām telpām! Jau tagad varat būt liecinieki, kā norit nozīmīgās būves celtniecības darbi. Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem, lai nenokavētu jaunās oranžērijas atklāšanu!

Pasākumu kalendārs

Sekojiet mums Facebook

 

Nacionālais botāniskais dārzs

 

Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiska persona "Nacionālais botāniskais dārzs" Salaspilī ir viena no lielākajām dzīvo augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā. Šeit 129 ha platībā tiek uzturēti vairāk nekā 13 tūkstoši augu taksoni (sugas, pasugas, šķirnes u.c.), tai skaitā vairāk nekā 3900 kokaugu dažādības.

Bagātīgās kolekcijas un ekspozīcijas ir lielisks izziņas avots gan dabas pētniekiem, gan dārzkopjiem - profesionāļiem un amatieriem. Dārzs ir dzīva mācību grāmata studentiem un skolniekiem.

Šeit ikviens ir gaidīts, lai atpūstos harmoniskā vidē, iepazītu Latvijas un pasaules augu daudzveidību, smeltos idejas daiļdārzu ierīkošanā, kā arī atzīmētu dzīves nozīmīgos notikumus.

NBD gadatirgi, kas notiek reiz mēnesī no aprīļa līdz oktobrim, ir Latvijas dārzkopju dzīves neatņemama sastāvdaļa, kur var iepazīties ar stādaudzētavu jaunumiem un bagātināt savu kolekciju ar neparastiem augiem.